NÁBOŽENSTVÍ

Výuka náboženství bude prohíhat v pondělí pod vedením pana faráře Hubálka.