Plánované akce pro školní rok 2016-17

 

ZÁŘÍ

 • Houbaření
 • Výlet do Střemošic

 

ŘÍJEN

 • Halloween ve škole a ve školní družině

 

LISTOPAD

 • Vánoční jarmark
 • Drakiáda ŠD

 

PROSINEC

 • Vánoční besídka ZŠ + ŠD

 

LEDEN

 • Tříkrálová tradice
 • Bruslení ŠD

 

ÚNOR

 • Karnevalový rej ZŠ + ŠD

 

BŘEZEN

 • Měsíc knihy
 • Vítání jara

DUBEN

 • Den Země
 • Zdravé zoubky
 • Slet čarodějnic

 

KVĚTEN

 • Besídka ke Dni matek
 • Cyklistický výlet ŠD

 

ČERVEN

 • Den dětí
 • Rozloučení s páťáky