EU - PENÍZE ŠKOLÁM

 Naše škola je příjemcem  podpory EU s názvem Peníze školám. Díky této aktivitě jsme mohli vybavit školu moderní počítačovou technikou.  V jedné ze tříd máme interaktivní tabuli a zmodernizovanou počítačovou síť s připojením všech PC na internet.

V rámci této podpory jsme vytvořili digitální učební materiály = DUMY, které využívají naši žáci při výuce.

Autoři DUMŮ:

Český jazyk a matematika pro 1. a 2. ročník - Mgr. Marie Beranová

Český jazyk a matematika pro 3. a 5. ročník - Bc. Renata Dvořáková

Výtvarná výchova a pracovní činnosti pro 1. a 2. ročník - Monika Bezdíčková, DiS.