NÁBOŽENSTVÍ

Výuka náboženství bude probíhat v pondělí od 13 – 13,45 hodin.pod vedením PharmDr. et Bc. Johany Jiráskové.