Sportovní hry

Kroužek probíhá každé pondělí od 13.00 do 14.30 hodin pod vedením paní učitelky Dvořákové.