MŠ Řepníky – Plánované akce pro školní rok 2019/2020

ZÁŘÍ

 • vítání dětí
 • skřítek Medovníček seznamuje děti s prostředím mateřské školy
 • projektový týden S Medovníčkem v bezpečí
 • schůzka s rodiči 11.9.2019 od 15.30 hodin

 ŘÍJEN

 • drakiáda – výroba draků, hy a soutěže
 • „Bramboriáda“ –   sportovní dopoledne
 •  celodenní výlet

LISTOPAD

·  „Strašidýlkové dopoledne –  hry a soutěže, strašidelná výzdoba MŠ

·  Vycházka na hřbitov – zapálení svíce na pomníku padlých hrdinů

PROSINEC

 • Návštěva Mikuláše a čerta v MŠ – básničky, písničky, nadílka
 • 2.12.2019 – návštěva divadla ve Vysokém Mýtě – Vánoční čas
 • Prohlídka dřevěného betléma v místním kostele
 • Koledování v místních institucích ( ALA,a.s, OÚ,obchod,pošta)
 • Vánoční besídka pro rodiče
 • Vánoční jarmark v kulturním domě
 • Pečení perníčků a cukroví
 • Posezení u stromečku – oslava Vánoc, tradice, zvyky

LEDEN      

 • Zimní sportovní týden
 • Tři králové v MŠ
 • Návštěva ZŠ

ÚNOR         

 • Pohádkový maškarní rej
 • Masopustní veselice
 • Zimní sporty

BŘEZEN

 • Měsíc knihy – výstava knížek
 • Návštěva knihovny v Luži
 • Divadlo Vysoké Mýto – Čert a Káča  13.3.2020
 • Exkurze do ALA,a.s – hospodářská zvířata

DUBEN

 • Přednáška policie
 • Dopravní soutěž
 • Den země- projektový den
 • Velikonoce v MŠ
 • Zápis do ZŠ

KVĚTEN

 • „Den pro mou maminku“ – nácvik besídky, výroba dárečků, přání, tvoření s rodiči
 • Zápis do MŠ
 • Schůzka s rodiči

ČERVEN

 • Projektový týden S Medovníčkem v bezpečí
 • Śkola v přírodě 8.-12.6.2020, hotel Krakonoš, Benecko
 • Den dětí MŠ – cirkusové vystoupení, skákací hrad, dovádění v pěně
 • Loučení s předškoláky
 • „Pasování dětí na předškoláky“ – předškolní děti pasují budoucí předškoláky

   

 

+  logopedická prevence

+ další akce dle nabídek, které se naskytnou během školního roku

Celoročně sbíráme starý papír, baterie, drobné elektrozařízení