Logopedická prevence

V naší mateřské škole probíhají každý čtvrtek  tzv. logopedické chvilky pro děti.

Nejedná se o diagnostiku nebo nápravu hlásek v řeči dítěte, ale o preventivní kolektivní práci s dětmi. Děti se hravou formou naučí ovládat dech, tempo a intonaci řeči, budeme provádět dechová a artikulační cvičení, procvičíme mluvidla, nápodobu zvuku, slovní zásobu.

Po domluvě s rodiči, na jejich přání je možné provádět logopedické cvičení , které mají děti předepsané od klinického logopeda pro cvičení doma.

 

Obsah logopedických chvilek:

  •     Dechová a fonační cvičení
  •     Artikulační cvičení a nápodoba zvuku
  •     Cvičení rozvíjející sluchovou percepci
  •     Cvičení rozvíjející zrakovou percepci
  •     Cvičení na rozvoj grafomotoriky
  •     Cvičení rozvíjející rytmické schopnosti
  •     Cvičení rozvíjející rozumové schopnosti
  •     Rozvoj jednotlivých jazykových rovin
  •     Rozvoj slovní zásoby

 

 

Logopedickou prevenci povede paní učitelka Monika Bezdíčková, DiS.