MŠ Řepníky – Plánované akce pro školní rok 2017/2018


ZÁŘÍ
vítání dětí
skřítek Medovníček seznamuje děti s prostředím mateřské školy
projektový týden S Medovníčkem v bezpečí
celodenní výlet do skanzenu na Veselém kopci a do Pekla na Čertovině


 ŘÍJEN
projektový den Medovníček zahradníkem
exkurze v ALE,a.s.
drakiáda


LISTOPAD
Světýlkový pochod v Řepníkách


PROSINEC
Besídka pro důchodce a rodiče v kulturním domě s Mikulášskou nadílkou
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Pečení perníčků a cukroví
Vánoce v MŠ 


LEDEN       
Návštěva ZŠ
Tři králové v MŠ


ÚNOR         
Karneval
 Projektový den Čím chci být ( povolání)
Masopustní rej

BŘEZEN
Měsíc knihy – výstava knížek
Návštěva knihovny v Luži
Velikonoce v MŠDUBEN
návštěva hasičů ve Vysokém Mýtě
Dopravní soutěž
Den země- projektový den
Rej čarodějnic

KVĚTEN
svátek matek  - tvoření s rodiči
celodenní výlet
přednáška o včelách – práce včelaře

ČERVEN  
Projektový týden S Medovníčkem v bezpečí
Den dětí MŠ
Loučení s předškoláky

+ hra na zobcovou flétnu, logopedická prevence
+ další akce dle nabídek, které se naskytnou během školního roku
Celoročně sbíráme starý papír, baterie,  pomerančovou kůru.