Režim dne

Příchod do MŠ - hlavním vstupem, přezutí dětí a převlečení v šatně. Předání dětí osobně učitelce pouze ve dveřích do třídy MŠ.

Provoz mateřské školy od 6.30 do 15.30 hodin.

 

6:30– 8:00

  • Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity

8:00 - 8:30

  • Pohybové aktivity, ranní cvičení

8:30 – 9:00

  • Osobní hygiena, dopolední svačina

9:00 - 9: 30

  • Výchovné činnosti směřující k plnění výchovných cílů v rámci integrovaných bloků, které umožňují nabízet dětem různorodé činnosti a příležitosti.

9:30 -11:00

  • Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost

11:00 -12:00

  • Oběd a osobní hygiena dětí, mezi 11.30 - 12.00 odchod dětí, které chodí domů po obědě.

12:00 -14:00

  • Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku.

14:00 -14:30

  • Odpolední svačina, osobní hygiena

14:00 -15:30

  • Volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry,  pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy.