PODĚKOVÁNÍ

14.12.2014 09:43

Děkujeme všem rodičům a přátelům školy, kteří během tohoto školního roku přispěli do naší ZŠ nebo MŠ různými věcnými dary, děkujeme za ochotu při spolupráci , za pomoc při sběru starého papíru, elektrozařízení, bateriíí, pom. kůry, atd. Děkujeme též Obecnímu úřadu Řepníky a ALE, a.s. Řepníky za finanční dar dětem na dárky k Vánocům.

Děkujeme, moc si toho vážíme.