PODĚKOVÁNÍ

08.04.2014 12:26
  • PODĚKOVÁNÍ

 

Děkujeme panu Liborovi Hladíkovi, Pavlovi Ptáčkovi, Mirku Morávkovi, Matějovi Morávkovi a Pavlovi Johanovi za postavení trampolíny na školní zahradě.

 

Za věcné dary pro naší MŠ a ZŠ děkujeme paní Severové, Sochorové, Fikejsové, manželům Krátkým a paní Jirsákové.


Velké díky patří také paní starostce Dostálové a Obecnímu úřadu v Řepníkách za pořízení nových lavic a židlí do základní školy.


Děkujeme také všem rodičům a přátelům školy za sběr starého papíru a elektrozařízení.