Seznam přijatých dětí do MŠ pro školní rok 2015/2016

02.06.2015 19:10

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ DĚTÍ

Pro školní rok 2015/2016 byly přijaty děti pod tímto registračním číslem:

 

01/2014

02/2014

03/2014

04/2014

05/2014

06/2014

07/2014


 

Seznam přijatých dětí je též vyvěšen v budově mateřské školy.

Monika Bezdíčková, DiS.      vedoucí učitelka MŠ