SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ DO MŠ

04.06.2014 08:55

Pro školní rok 2014/2015 byly přijaty děti pod tímto registračním číslem:

 

01/2014

02/2014

03/2014

04/2014

05/2014

06/2014

07/2014

08/2014

09/2014

11/2014

12/2014

 

Seznam přijatých dětí je též vyvěšen v budově mateřské školy.

Bezdíčková M., vedoucí učitelka MŠ