ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU ZŠ

12.01.2015 15:04

Základní škola a Mateřská škola Řepníky, Řepníky 34,  538 65 Řepníky

 

                 Dne 21. 1. 2015 od 13 hodin se uskuteční           

                       ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ ŘEPNÍKY

 

Rodiče / zákonný zástupce / k zápisu přinesou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Dítě musí být u zápisu přítomno.

Povinná školní docházka začíná dle zákona 561/2004Sb., §36, odst. 3 pro děti narozené od 01. 09. 2008 do 31. 08. 2009.

 

V Řepníkách dne 12. 1. 2015                                       Mgr. Marie Beranová