Zápis do MŠ pro školní rok 2014/2015

17.03.2014 13:10


 

  • ZÁPIS DĚTÍ do mateřské školy Řepníky pro školní rok 2014/2015

MŠ Řepníky, Řepníky 34, 538 65

 

Zápis se koná: 6.5. 2014  od 14.00 hod. do 16:00 hod.

K zápisu si prosím přineste: občanský průkaz zákonného zástupce, řádně vyplněné  formuláře (můžete si je vyzvednout již nyní v mateřské škole našich nebo vytisknout - viz níže formuláře ke stažení) - Žádost o přijetí dítěte k předškolní vzdělávání,  Evidenční list pro dítě, Vyjádření lékaře a Přihlášku ke stravování.


Do mateřské školy budou děti přijímány podle těchto kritérií:

1. děti v posledním roce před nástupem
do ZŠ a děti s odkladem školní docházky

2. děti  zaměstnaných zákonných
zástupců , děti ve věku 5 - 3 let

3. děti, které mají v MŠ sourozence

4. děti s trvalým bydlištěm  mimo Řepníky nebo spádové obce

Při rozhodování o
přijetí bude postupováno pouze podle data narození dětí, tj. od nejstarších k
nejmladším do kapacity školy 25 dětí.

Výsledky přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání  budou vyvěšeny po uzavření přijímacího řízení
na budově mateřské školy a na internetových stránkách školy. Nebude uvedeno
jméno ani jiný osobní údaj dítěte, ale registrační číslo, které bylo dítěti
přiděleno při zápisu .