ZÁPIS DO MŠ pro školní rok 2015/2016

11.03.2015 16:08

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2015/2016

 

Mateřská škola Řepníky

V souladu s § 34 odst. 2 zákona 561/2007 (školského zákona) vyhlašuje ředitelka Základní školy a Mateřské školy Řepníky Mgr. Marie Beranová

 

ZÁPIS DĚTÍ

do mateřské školy Řepníky

MŠ Řepníky, Řepníky 34, 538 65

 

Zápis se koná: 6. 5. 2015  od 14.00 hod. do 16:00 hod.

K zápisu si prosím přineste: občanský průkaz zákonného zástupce a řádně vyplněné  formuláře (můžete si je vyzvednout již nyní v mateřské škole našich nebo vytisknout - viz níže formuláře ke stažení) - Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,  Evidenční list pro dítě, Vyjádření lékaře a Přihlášku ke stravování.

 

Do mateřské školy budou děti přijímány podle těchto kritérií:

1. děti v posledním roce před nástupem do ZŠ a děti s odkladem školní docházky

2. děti od 3 let zaměstnaných zákonných zástupců nebo samoživitele

3. děti s pravidelnou celodenní docházkou

4. děti, které mají v MŠ sourozence

5. děti s trvalým bydlištěm mimo Řepníky nebo spádové obce zaměstnaných zákonných zástupců nebo samoživitele

6. děti s polodenní docházkou, pokud nebude naplněna kapacita školy

 

v Řepníkách  9. 3. 2015                                                                        Mgr. Marie Beranová

                                                                                                                    ředitelka školy