ZÁPIS DO MŠ

31.01.2017 12:45

Základní škola a Mateřská škola Řepníky, Řepníky 34, 538 65 Řepníky, IČO 70987343

 

Zápis dětí do MŠ Řepníky pro školní rok 2017/2018

 V souladu s §34 odst. 2 zákona 561/2007 (školského zákona) vyhlašuje ředitelka Základní a Mateřské školy Řepníky Mgr. Marie Beranová

ZÁPIS DĚTÍ

do mateřské školy Řepníky

 

Zápis se koná: ve středu 10.května 2017 od 13.00 – 15.00 hodin 

 

K zápisu si prosím přineste: řádně vyplněné formuláře (můžete si je vyzvednout již nyní v mateřské škole nebo vytisknout na našich webových stránkách www.msrepniky.webnode.cz – viz Formuláře ke stažení), popř. dokumenty k vyplnění dostanete přímo u zápisu v MŠ – Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, Evidenční list pro dítě, Vyjádření lékaře a Přihlášku ke stravování.

Děti budou přijímány podle platných kritérií:

  1. předškolák (nerozhoduje místo trvalého pobytu dítěte/podle věku od nejstaršího k nejmladšímu)
  2. dítě s místem trvalého pobytu v obci Řepníky a místních částí Pěšice a Popovec ( podle věku od nejstaršího k nejmladšímu)
  3. dítě podle věku od nejstaršího k nejmladšímu z ostatních měst a obcí

- o přijetí dítěte nerozhoduje datum podání žádosti ani pořadí podané žádosti

 

V Řepníkách 31.1.2017                                 Mgr. Marie Beranová

                                                                          ředitelka školy