ZMĚNA VE STRAVOVÁNÍ - OD ZÁŘÍ 2014

07.06.2014 11:01

Vážení rodiče, dovolujeme si Vám oznámit změnu ve způsobu placení stravného v novém školním roce.  

Přihlášky

Ke stravování je každý strávník přihlášen stravovací přihláškou. Zde je v případě MŠ uvedeno, zda se dítě bude stravovat celodenně nebo polodenně. V případě ZŠ dítě dostává pouze oběd. Takto přihlášenou stravu dítě dostává. Na přihlášce ke stravování uveďte rodné číslo dítěte, bude sloužit jako variabilní symbol k placení obědů.

 

Odhlašování a opětné přihlašování

Dítě, které přijde do ZŠ nebo MŠ, má automaticky ten den přihlášenou stravu (v případě MŠ celodenní nebo polodenní dle přihlášky).

Dítěti,  které se ten den nedostaví, je automaticky strava odhlášena.

Dopolední a odpolední svačiny nelze samostatně odhlásit.

Je-li dítě z MŠ přihlášeno k celodennímu stravování a odchází po obědě, odpolední svačinu dostává s sebou.

Odhlášky a opětné přihlášky můžete vyřídit osobně nebo telefonicky( MŠ : 469 671 653 ,  ZŠ: 469 671 504).

Placení stravného

Stravné se platí zálohově,  do 20. dne předchozího měsíce. První platbu na září  zašlete do 20.srpna 2014. Za sourozence můžete zaslat sečtenou částku najednou, jako v.s. uveďte rodné číslo jednoho z dětí. Do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte.  Vyúčtování přeplatků vracíme 2 x ročně, na konci ledna a v červenci na Vámi uvedené účty.

 

Zálohu na stravné zasílejte na č. ú: 265360212/0300

 

Při nezaplacení stravného v daném termínu bude strávník vyloučen ze stravování do zaplacení dlužné částky. V případě opakovaného nezaplacení stravného bude strávník úplně vyloučen ze stravování.

 

Ceny stravného

celodenní MŠ :              32,- Kč    - záloha 700,- / měsíc

polodenní MŠ :             24,- Kč     - záloha 510,-/ měsíc

oběd 1.- 4. ročník ZŠ :  21,- Kč     - záloha 450,- / měsíc

oběd 5.ročník ZŠ :        24,- Kč     - záloha 510,- / měsíc

 

 - ze zálohy odečteme každý měsíc 5,- Kč na poplatky bance

 

 

Platné od 1.8. 2014                                                                           vedoucí stravování

                                                                                                      Monika Bezdíčková, DiS.