3. setkání rodičů MŠ na téma Prevence vadného držení těla