3.setkání rodičů ZŠ na téma Prevence vadného držení těla