Setkání rodičů MŠ na téma Školní zralost - příprava dětí do 1.třídy ZŠ