Vybíráme školné za školní družinu na druhé pololetí. Platba činí 300,- /dítě. Pokud jsou v ŠD sourozenci, za druhé dítě se platí 150,-Kč. Platbu vybírá paní vychovatelka Voňková.