Zápis č.1

Školská rada při ZŠ a MŠ Řepníky

 

Zápis č. 1 / 2015 ze dne 31.8.2015

 

 

1.     Projednání náplně školské rady (viz §167 školského zákona) a  jednacího řádu.

 

2.     Vytyčení úkolů na příští období

-         seznámení s  dokumenty základní i mateřské školy a jejich plány na příští školní rok

-         uveřejňování zápisů ze zasedání školské rady na webových stránkách ZŠ a MŠ Řepníky

 

Školská rada schvaluje:

1.     Školní vzdělávací program ZŠ AMOS platný od 1.9.2010

2.     Školní vzdělávací program MŠ Z pohádky do pohádky platný od 1.9.2013

3.     Školní vzdělávací program ŠD platný od 1.9.2009

4.     Školní řád ZŠ platný od 31.8.2015

5.     Školní řád MŠ platný od 1.9.2014

6.     Vnitřní řád ŠD platný od 31.8.2015

7.     Nástup Mgr. Barbory Paukové na místo třídní učitelky 4.a 5.ročníku ZŠ Řepníky

8.     Asistenty pedagoga pro žákyni 2.ročníku Nelu Pokornou – Monika Bezdíčková, Jaroslava Petránková

 

 

V Řepníkách dne 31.8.2015

 

 

Zapsala: Monika Bezdíčková, DiS.

Schválila: Pavlína Němcová