O škole

 

  Naše venkovská školní budova byla vystavěna roku 1877. V současnosti je její část využívána pro potřeby základní školy, sídlí zde též obecní úřad a pošta. Škola je nyní dobře vybavena počítačovou technikou a máme též interaktivní tabuli a  využíváme připojení k internetu na všech počítačích. K výuce  slouží mnoho výukových programů. Od roku 2003 tvoří základní škola a mateřská škola jeden integrovaný subjekt.

     Budova mateřské školy představuje detašované pracoviště, v němž sídlí školní jídelna a školní družina. Škola má vlastní kuchyň. Na budovu MŠ navazuje školní zahrada, která je vybavena průlezkami, pískovištěm,  velkou trampolínou a altánkem pro relaxační potřeby všech žáků . Hned vedle budovy je obecní sportoviště, které škola využívá.

 Všem dětem a žákům se věnuje celkem 5 pedagogických pracovníků , 2 školnice a kuchařka.

Výhodou malého zařízení je rodinná pohoda a individuální přístup a péče. Každoročně jezdíme na školu v přírodě do krásných míst naší vlasti, na kterou se těší jak žáci ze ZŠ, tak i malí caparti z MŠ. Také se naše děti účastní plaveckého výcviku. Vytváříme pro děti každoročně bohatý program plný výletů i exkurzí za poznáním. Pořádáme kulturní vystoupení pro nejstarší obyvatele vesnice i pro rodiče žáků. Naše učitelky zde v nepovinných kroužcích učí děti hře na flétnu , provozují sportovní hry a nově máme i kroužek AJ. Snažíme se vytvářet pro naše školáky estetické prostředí a pohodu v sepjetí se vzděláváním. 

 

Pedagogičtí pracovníci

 
  • Mgr. Marie Beranová - ředitelka ZŠ a MŠ
  • Mgr. Daniela Nosilová - učitelka ZŠ
  • Marie Novotná - asistentka pedagoga ZŠ
  • Mgr. Radmila Vovková - učitelka AJ
  • Monika Voňková,DiS. - vychovatelka ŠD
  • Monika Bezdíčková, DiS. - vedoucí učitelka MŠ, zástupkyně ředitelky
  • Jaroslava Petránková -  učitelka MŠ
  • Mgr. Zdenka Bezdíčková - asistentka pedagoga MŠ

 

Nepedagogičtí pracovníci

 Vedoucí školní jídelny: Monika Bezdíčková,DiS.

 Kuchařka: Jaroslava Kynclová

 Školnice a uklízečka: Jana Morávková