Důležité upozornění

19.01.2017 19:00

Důležité upozornění

Letos se zápisy žáků k povinné školní docházce budou konat až během měsíce dubna (termín bude upřesněn). Pokud chcete požádat pro své dítě odklad povinné školní docházky, je nutné již k zápisu přinést doklad od dětského lékaře a doklad z PPP nebo SPC o doporučeném odkladu. Jestliže uvažujete o odkladu, doporučuji se objednat do PPP v Chrudimi již během ledna na tel. čísle 469 621 187

 Zápis do mateřské školy se bude konat během měsíce května.

                                                                                                  

 Mgr. Marie Beranová

ředitelka ZŠ a MŠ Řepníky