Organizace stravování ZŠ a MŠ Řepníky

 Přihlášky

Ke stravování je každý strávník přihlášen stravovací přihláškou. Zde je v případě MŠ uvedeno, zda se dítě bude stravovat celodenně nebo polodenně. V případě ZŠ dítě dostává pouze oběd. Takto přihlášenou stravu dítě dostává. Na přihlášce ke stravování uveďte rodné číslo dítěte, bude sloužit jako variabilní symbol k placení obědů.

 

Odhlašování a opětné přihlašování

Dítě, které přijde do ZŠ nebo MŠ, má automaticky ten den přihlášenou stravu (v případě MŠ celodenní nebo polodenní dle přihlášky).

Dítěti,  které se ten den nedostaví, je automaticky strava odhlášena.

Dopolední a odpolední svačiny nelze samostatně odhlásit.

Je-li dítě z MŠ přihlášeno k celodennímu stravování a odchází po obědě, odpolední svačinu dostává s sebou.

Odhlášky a opětné přihlášky můžete vyřídit osobně nebo telefonicky( MŠ : 469 671 653 ,  ZŠ: 469 671 504).

Placení stravného

Stravné se platí zálohově,  do 20. dne předchozího měsíce. První platbu na září  zašlete vždy do 20.srpna. Za sourozence můžete zaslat sečtenou částku najednou, jako v.s. uveďte rodné číslo jednoho z dětí. Do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte.  Vyúčtování přeplatků vracíme 2 x ročně, na konci ledna a v červenci na Vámi uvedené účty.

 

Zálohu na stravné zasílejte na č. ú: 265360212/0300

 

Při nezaplacení stravného v daném termínu bude strávník vyloučen ze stravování do zaplacení dlužné částky. V případě opakovaného nezaplacení stravného bude strávník úplně vyloučen ze stravování.

 

Ceny stravného

celodenní MŠ :             36,- Kč     - záloha 830,- / měsíc

polodenní MŠ :             27,- Kč     - záloha 630,-/ měsíc

oběd 1.- 4. ročník ZŠ :  23,- Kč     - záloha 530,- / měsíc

oběd 5.ročník ZŠ :        26,- Kč     - záloha 600,- / měsíc

 

 - ze zálohy odečteme každý měsíc 5,- Kč na poplatky bance

 

 

Platné od 1.8. 2018                                                        vedoucí stravování

                                                                                   Monika Bezdíčková,DiS.