PODĚKOVÁNÍ

13.09.2016 19:37

Děkujeme velmi panu Jiráčkovi za sponzorský dar - dopravu zdarma luxusním autobusem do pražské ZOO. Děti ze základní i mateřské školy si výlet moc užily.