Seznam přijatých žáků do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2017/18

13.04.2017 13:18

 

Základní škola a Mateřská škola Řepníky,   538 65,  Řepníky 34

Zápisu do 1. ročníku naší školy na školní rok 2017/18 se zúčastnilo celkem 8 žáků.

Do  1. ročníku Základní školy a Mateřské školy Řepníky  bylo přijato k základnímu vzdělávání 8 žáků, nikdo nepožádal o odklad školní docházky.

Seznam přijatých žáků pod těmito  registračními čísly:

 

 ZŠ01/2017

 ZŠ02/2017

 ZŠ03/2017

 ZŠ04/2017

 ZŠ05/2017

 ZŠ06/2017

 ZŠ07/2017

 ZŠ08/2017

 

V Řepníkách dne 13. 4. 2017                                               Mgr. Marie Beranová

                                                                                              ředitelka školy