Sférické kino

13.02.2017 20:13

SFÉRICKÉ KINO

v úterý 21. 2. od 8:30hod

Celková cena 2 200Kč, rozpočítáno pro MŠ a ZŠ dle počtu dětí, mateřská škola vybírá zálohu 75 Kč, základní škola 80 Kč.

Konečné vyúčtování proběhne dle přesného počtu dětí ve škole a ve školce.