Zápis do 1. třídy - seznam přijatých dětí

27.01.2015 16:12

                                               Základní škola a Mateřská škola Řepníky

                                                                    Řepníky 34

                                                                 538 65 Řepníky

 

Zápis do 1. ročníku 2015/16

 

 Do 1. roč. ZŠ byli přijati 3 žáci

 reg. číslo: 01/2015

                  02/2015

                  03/2015

 

 

V Řepníkách dne 27. 1. 2015                             Mgr. Marie Beranová

                                                                            ředitelka školy