ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ ŘEPNÍKY

31.01.2017 12:40

Základní škola a Mateřská škola Řepníky, Řepníky 34, 538 65 Řepníky

 

Dne 3. 4. 2017 se od 13,00 hodin do 15.00 uskuteční     zápis do 1. ročníku ZŠ ŘEPNÍKY

 

Rodiče / zákonný zástupce / k zápisu přinesou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Dítě musí být u zápisu přítomno. Lze domluvit i náhradní termín.

Naše základní škola umožňuje i individuální vzdělávání.

Povinná školní docházka začíná dle zákona 561/2004Sb., §36, odst. 3 pro děti narozené od 01. 09. 2010 do 31. 08. 2011.

 Rádi uvítáme děti z okolních obcí i mimo spádovou oblast. Nabízíme kvalitní vzdělávání v malém kolektivu v nově zrekonstruované budově moderně vybavené počítači a interaktivní tabulí. Podrobnější informace najdete na webových stránkách www.msrepniky.webnode.cz nebo na telefonu 605018638.

 

 

V Řepníkách dne 31. 1. 2017                                       Mgr. Marie Beranová