• Vybíráme školné za školní družinu na druhé pololetí. Platba činí 300,- /dítě. Pokud jsou v ŠD sourozenci, za druhé dítě se platí 150,-Kč. Platbu vybírá paní vychovatelka Voňková.

 


 

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2018/19 se bude konat v úterý 3. 4. 2018 od 13 hodin v budově ZŠ

Zákonní zástupci s sebou vezmou občanský průkaz a rodný list dítěte + žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

V důsledky novely zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) došlo ke změně termínů zápisů do I. tříd. Nově podle §36 odst. 4 zmíněného zákona je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Zápisy do I. tříd tedy budou celorepublikově probíhat v dubnu.

Odklad:

Další změnu přinesla změna §37 odst. 1 - o odklad zahájení povinné školní docházky je nyní možné požádat pouze v době zápisu dítěte - tedy během dubna. Později podané žádosti budou muset být automaticky zamítnuty. Pro kladné vyřízení žádosti o odklad jsou nutné následující 2 doklady: doporučující vyjádření dětského lékaře nebo klinického psychologa a současně doporučující vyjádření pedagogicko-psychologické poradny.

V Řepníkách 10. 2. 2018 Mgr. Marie Beranová, ředitelka školy

 

 

 

 

Plán akcí na únor 2018

 • 2. 2. v pátek: pololetní prázdniny
 • Pozor změna: 7. 2. ve středu: proběhne Klub logických her, 8. 2. ve čtvrtek: proběhne Čtenářský klub
 • 13. 2. v úterý: Karnevalový rej ZŠ a ŠD, děti přijdou do školy v maskách: v průběhu dne soutěže, vyhlášení o nejhezčí masku
 • 19. 2. v pondělí: v MŠ od 9:00hod: muzikantík B. Martinů. Vybíráme 45 Kč
 • 27. 2. v úterý od 15:00hod přednáška pro rodiče na téma: První pomoc.
 • Na druhé pololetí budeme vybírat toaletní papír (minimálně 4 ruličky), papírové kapesníčky (buď běžné, nebo tahací z papírové krabice), tekuté mýdlo
 • Na školu v přírodě budeme do konce dubna vybírat celkem 1 500 Kč. Termín školy v přírodě 14. – 18. 5. 2018 chata Klučanka, Teplice nad Metují - Dědov

 

 

 

 

Plán akcí na leden 2018

Čtvrtek 4. 1.: budeme s dětmi již tradičně péct tříkrálovou bábovku se zapečenou korunou pro štěstí, vybíráme 10 Kč.

Čtvrtek 4. 1.: se výjimečně nebude konat Klub zábavné logiky a deskových her, místo klubu bude ŠD

Pondělí 15. 1. budeme s dětmi vyrábět dobroty pro ptáčky na zimu, každé dítě si donese 1 jablko. Děti si také mohou donést jakékoliv jiné vhodné dobrůtky pro ptáčky a zvířátka v lese (mrkev, atd.).

Středa 17. 1.: se výjimečně nebude konat Čtenářský klub, místo klubu bude ŠD

Středa 31. 1.: předání pololetního vysvědčení, děti si přinesou desky, pololetní prázdniny v pátek 2. 2. 2018

 

Ve čtvrtek 4.1.2018 se nekoná Klub zábavné logiky a deskových her a hra na zobcovou flétnu. Toto odpoledne bude probíhat klasicky školní družina. Klub začne v Novém roce až od 11.1.2018.

 

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

Ve dnech 22.12. 2017 až 2.1.2018 bude ZŠ i MŠ uzavřena z důvodu vánočních prázdnin. Provoz ZŠ i MŠ začíná opět ve středu 3.1.2018.

 

V pondělí 4. 12. se koná ČERTOVSKÁ BESÍDKA, z důvodu dopolední generálky na vystoupení si děti vyzvedávejte nejdříve v 13:00hod. V případě potřeby mohou děti zůstat ve družině do času besídky v 16:00hod.

 

Neděle 26. 11. - Vánoční jarmark od 16:00hod : sraz dětí v budově ZŠ již v 15:15hod (proběhne generálka vystoupení), v 16:00hod vystoupení žáků ZŠ u stromečku, poté bude zahájen vánoční jarmark v kulturním domě.

Děti si vyzvedněte po vystoupení. Děkujeme

 

Čtvrtek 30. 11. – Adventní spirála: ve škole nás navštíví paní Bc. Soňa Krátká, která si pro děti připravila povídání o adventu tzv. Adventní spirálu s rozsvěcením svíček. Vybíráme 20 Kč

 

PLÁN AKCÍ PROSINEC

V pátek 1. 12. budeme s dětmi vyrábět čertíka v krabičce, prosím, aby si každé dítě přineslo prázdnou krabičku od sirek.

V pondělí 4. 12. se od 16:00 hodin v kulturním domě koná ČERTOVSKÁ BESÍDKA. Pro rodiče budou připravena místa vzadu v sále nebo na balkóně. Pro rodiče bude přichystáno drobné občerstvení, občerstvení na stolech v sále je určeno pro důchodce. Na besídce děti navštíví Mikuláš s čertem. Děti si vyzvedněte po vystoupení.

V pondělí 18. 12. si s dětmi upečeme cukroví, každý si může přinést své oblíbené vykrajováno. Vybíráme 10 Kč.

V úterý 19. 12. vánoční dílničky ZŠ + ŠD od 12:00hod do 13:30hod: výroba vánočního svícnu. Vybíráme 20 Kč.

Ve čtvrtek 21. 12. se v čase dopoledního vyučování uskuteční vánoční besídka ve škole (bez rodičů), děti si předají dárečky, zazpíváme si koledy, žáci si mohou přinést cukroví a drobné pohoštění. Provoz školní družiny do 15:30hod, běžně proběhne Klub logických her.

V pátek 22. 12. – Ředitelské volno

Vyučování začne ve středu 3. ledna 2017.

Připomínáme sběr pomerančové kůry!!

 

 

 

PLÁN AKCÍ LISTOPAD

STŘEDA 1. 11. – Halloween v ZŠ: masky vítány, děti mohou do školy dorazit ve strašidelné masce. Na děti čeká během dne dlabání dýní, hall. soutěže a také si upečeme bábovku z hokaido dýně. Vybíráme 10 Kč

 

Neděle 19. 11. – POZOR ZMĚNA TERMÍNU, naše škola v pořadu Šikulové od 11:00hod na „Déčku“ již v neděli 19. listopadu

 

ÚTERÝ 21. 11.  – třídní schůzky v budově ZŠ od 15:00hod

 

Neděle 26. 11. – Jarmark a zpívání u stromečku v Řepníkách

Chtěli bychom poprosit rodiče, zda by přispěli jakýmkoliv vánočním výrobkem do školního jarmarku. Předem děkujeme!!

 

 

 • Upozorňujeme, že dne 2.11.2017 bude z provozních důvodů provoz základní i mateřské školy v Řepníkách pouze dopoledne.

Vyzvedněte si své děti nejpozději do 12.30 hodin. Děkujeme za pochopení. Mgr. Marie Beranová, ředitelka ZŠ a MŠ Řepníky

 

 

 

Plán akcí říjen 2017

 • Pondělí 2. 10. – Šikulové, připomínáme, že natáčení bude probíhat až do odpoledních hodin cca do 16:00hod.
 • Středa 18. 10. - v rámci projektu Šablony EU se uskuteční setkání s rodiči žáků ZŠ na téma: „Specifické poruchy učení“ pod vedení paní Mgr. Ivany Sodomkové z Pedagogicko-psychologické poradny v Chrudimi. Součástí přednášky bude i občerstvení. Začátek v 15:00 hod.
 • Pondělí 23. 10. - v rámci projektu Šablony EU se uskuteční setkání s rodiči žáků ZŠ na téma: „Logopedie: nejčastější vady řeči u dětí na prvním stupni ZŠ, jak ovlivňuje vada řeči nácvik čtení a psaní, kdy navštívit PPP, SPC, tipy pro nácvik čtení a psaní u dětí s vadami řeči“ pod vedení paní Mgr. Moniky Kunhartové, Ph.D.. Součástí přednášky bude i občerstvení. Začátek v 15:00 hod.
 • Podzimní prázdniny čtvrtek 26. 10. a pátek 27. 10. 

 

 • Vyúčtování školního výletu:

Vybráno 300Kč.

Vstupné Čertovina: 139 Kč

Vstupné Veselý Kopec: 60 Kč

Autobus: 97 Kč

Vráceny 4Kč – ponechány ve třídním fondu

 • Pondělí 30. 10. – v 10:00 hod navštíví naši školu paní Olga Sigid s animačním programem: „Zvyky a obyčeje cizích zemí“. Jedná se o přiblížení cizích zemí a jazyků dětem formou her a ochutnávek různých jazyků světa pomocí jejich zvyků. Vybíráme 45 Kč.

 

           

 

 •  
 • Upozorňujeme rodiče, že Klub zábavné logiky se z důvodu státního svátku přesouvá ze čtvrtka 28.9. na úterý 26.9.2017. Klub se bude konat od 14.00 do 15.30 hodin (hned po odpoledním vyučování), kroužek hry na flétnu tento týden z časových důvodů odpadá.

 

 • Šikulové v ZŠ
V pondělí 2. 10. 2017 bude na naší škole probíhat natáčení jednoho dílu z pořadu České televize „Šikulové“. Štáb i s hlavními protagonisty pořadu do naší školy dorazí kolem 10:00hod, děti se budou první dvě vyučovací hodiny učit dle rozvrhu. Natáčení bude probíhat až do odpoledních hodin cca 16:00 – 17:00hod. Náboženství a sportovní kroužek se toto pondělí konat nebudou. Jelikož bude natáčení trvat až do odpoledních hodin, dejte prosím dětem i odpolední svačinu.
Děti budou během dne vyrábět celkem 4 podzimní výrobky. Termín vysílání dílu v televizi na „déčku“ bude upřesněn.
V případě dotazů se obraťte na p. uč. Doubravovou.

 

 • Projektový den: Mléko a my
Ve středu ve škole proběhne projektový den na téma Mléko a my, kdy se vydáme na miniexkurzi do A L I a.s. v Řepníkách. Prosím, aby si každý žák ve středu přinesl do školy SVŮJ OBLÍBENÝ MLÉČNÝ VÝROBEK (jogurt, sýr, mléko, atd.).
 
 • Vyzvedávání dětí ze školní družiny
V pondělí, v úterý a v pátek si děti vyzvedávejte od 14:45 – 15:30 hod v budově ŠD.
Ve středu a ve čtvrtek si děti odpoledne vyzvedávejte v budově základní školy.
Děkujeme
 
 • Prosím, prohlédněte dětem preventivně vlasy, zda nemají vši. Děkujeme!
 
 
 • Informační schůzka pro rodiče proběhne ve čtvrtek 7. 9. 2017 od 15:00hod v budově ZŠ

 

 

 • V úterý 19.9.2017 jedeme na celodenní výlet do Pekla na Čertovině u Hlinska.

Odjezd: v 7.45 od základní školy

Návrat: okolo 15.00 hodin

Vybíráme: 300,- ( 140,- vstupné, 150,- autobus, 10,- rezerva)

S sebou: jídlo a pití na celý den, případně pláštěnku

 

 

Zahájení školního roku 2017/18

Nový školní rok 2017/2018 začíná 4. září 2017.

Slavnostní zahájení školního roku ve třídách proběhne od 8:00 hodin. První školní den bude ukončen po předání základních informací do 9:00 hodin, poté mohou děti odejít domů nebo navštívit ŠD, která bude otevřena do 13:00 hod. Pokud máte zájem o pondělní oběd, přihlaste si ho nejdéle do pondělí do 8:00 hod ve ŠJ

 

 

 

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2017/2018

 

PONDĚLÍ: od 13:00 hod do 13:45 hod v ZŠ výuka náboženství pod vedením pana faráře Hubálka

PONDĚLÍ: Sportovní kroužek od 13:00 hod do 14:30 hod, pod vedením pí. uč. Dvořákové

STŘEDA: Čtenářský klub, od 13:00hod do 14:30hod, pod vedením pí. uč. Doubravové, doporučujeme dětem od 2. třídy

ČTVRTEK: Klub zábavné logiky a deskových her, od 13:00hod do 14:30hod, pod vedením pí. uč. Bezdíčkové, doporučujeme dětem od 2. třídy

ČTVRTEK: Hra na zobcovou flétnu pod vedením pí. uč. Bezdíčkové, hned po skončení Klubu zábavné logiky od 14.30 do 15.30 hodin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán akcí na červen 2017

 • Prosíme, o vyplnění: Vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte. Vyjádření musí potvrdit lékař dítěte, potvrzení je zpoplatněno a jeho platnost je 1 rok od vydání, vztahuje se např: na školu v přírodě, plavecký kurz, tábor, atd.

Prosíme odevzdat do školy do 16. 6.!

 • Výsledky testování žáků 5. tříd naší školy zveřejníme na našich internetových stránkách během června
 • 1. června – Den dětí: hry o sladkou odměnu na hřišti
 • 19. – 23. června: Škola v přírodě
 • Poslední školní týden:
  • Pondělí 26. června: v kuchyňce v ŠD si s dětmi vyrobíme nanuky. Vybíráme 15 Kč.
  • Středa 28. června: Sportovní olympiáda na hřišti.

Odpoledne si s dětmi uděláme piknik s knížkou. Prosím, aby každé dítě přineslo nějaké občerstvení dle svého výběru (sušenky, pití, bonbony). Hodnota zakoupeného občerstvení cca 20 Kč.

 • Čtvrtek 29. června: opékání buřtů. Vybíráme 20 Kč.
 • Pátek 30. června: slavnostní ukončení školního roku, předání vysvědčení.

ŠD otevřena do 12:30hod.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA, DLE POČASÍ.

 

 

 

 

 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

 • 19. 6. – 23. 6. 2017

  Orlická chata u „Rampušáka“

  https://www.orlickachata.cz/

   

  Odjezd: Pondělí 19. 6. 2017 v 8.00 hodin od budovy Základní školy Řepníky

  Návrat:  Pátek 23. 6. 2017 okolo 13.00 hodin k Základní škole Řepníky

   

  Doporučený seznam věcí na cestu – do autobusu: oblečení přiměřené počasí (teplákovou soupravu, triko, případně mikinu), kšiltovku, boty do terénu (spor. boty)

  Do batůžku: svačinu a pití na cestu, pláštěnku, kapesníky

   

  S sebou do podepsaného zavazadla doporučujeme:

 • hygienické potřeby (mýdlo, kartáček + pasta, sprch. gel, šampón), hřeben, toal. papír, ručník, opal. krém, repelent proti komárům a klíšťatům, balík pap. kapesníků
 • dostatečné množství spodního prádla a ponožek, plavky
 • holínky, přezůvky, sandále
 • 2x lehčí bunda, 2x tepláky, 2x mikina, svetr nebo teplejší mikina, 5x tričko, 2x kraťasy, pyžamo, pytel nebo taška na špinavé prádlo, kšiltovka nebo čepice
 • společenskou hru, pexeso, knížku, omalovánky, pastelky
 • kostýmy princezen a rytířů vítány

Před odjezdem vybereme:

 • kartičku zdravotní pojišťovny
 • potvrzení o alergiích, případně léky, prohlášení rodičů o zdravotním stavu dítěte a bezinfekčnosti

Doporučujeme:

 • všechny věci dětem označit stejnou značkou nebo písmenem

ZA DRAŽŠÍ A CENNÉ VĚCI NERUČÍME, NÁVŠTĚVY ANI MOBILNÍ TELEFONY NEDOPORUČUJEME, INFORMACE PODÁVÁME NA TEL. ČÍSLE: 605018638

 

 

 • Ve středu 24.5.2017 proběhne od 9.00 hodin focení dětí z mateřské školy a následně dětí ze základní školy.

  Společná fotka: 35,-

  Jednotlivá: asi 15,- Kč (cenu upřesníme)

  - prosíme nahlaste předem přesný počet fotografií, které požadujete ( nebude se doobjednávat), a s kým se chce Vaše dítě vyfotit

Plán akcí na květen 2017

 • Pondělí 1. 5. a 8. 5. – státní svátek
 • Čtvrtek 4. 5.dopravní výchova ve Vysokém Mýtě na autodromu – praktická část, sraz v 7:00hod ve škole, s sebou HELMU!! + svačinu a pití, návrat v 10:55hod, vybíráme 22 Kč na autobus. Děti si mohou vzít drobné na útratu.
 • Testování žáků 5. tříd proběhne v pátek 12. května (český jazyk), v úterý 16. května (obecné studijní předpoklady) a ve čtvrtek 18. května (anglický jazyk).
 • Pondělí 15. 5. – Cestopisná přednáška ve Vysokém Mýtě Šemberovo divadlo: sraz ve škole v 7:00hod, návrat v 10:55hod, vybíráme 22 Kč na autobus + 60 Kč vstup. Děti si mohou vzít drobné na útratu. S sebou svačinu a pití!
 • Středa 17. 5. – Besídka pro maminky, v budově ZŠ od 15:00hod.
 • Pátek 19. 5. – Vysoké Mýto Šemberovo divadlo: pohádka O Šípkové Růžence. Sraz ve škole v 7:00hod, návrat v 10:55hod, vybíráme 22 Kč na autobus + 60 Kč vstup. Děti si mohou vzít drobné na útratu. S sebou svačinu a pití!
 • Úterý 23. 5. - v ZŠ nás opět navštíví manželé Jasanští se svým programem Muzikohrátky. Vybíráme 60 Kč.
 • Pátek 26. 5. - Slavností pasování prvňáčků na čtenáře se uskuteční v Městské knihovně ve Vysokém Mýtě, prvňáčci složí slib a budou pasováni rytířem na čtenáře. Sraz ve škole v 7:00hod, odjezd do VM, s sebou svačinu. Vybíráme 22 Kč.
 • V posledním květnovém týdnu k nám do školy v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol opět dorazí ochutnávkový koš plný ovoce a zeleniny.
 • ŠD: na konci měsíce května proběhne cyklistický výlet, datum bude upřesněn dle počasí.
 • Prosíme, o zaplacení doplatku na školu v přírodě – 500Kč.
 • Připomínáme sběr víček od pet lahví, pomerančové kůry a papíru, sběr bude ukončen začátkem června.

 

 

 

 • Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře se uskuteční v pátek 26. 5. V Městské knihovně ve Vysokém Mýtě, prvňáčci složí slib a budou pasováni rytířem na čtenáře.

Sraz ve škole v 7:00hod, odjezd do VM, s sebou svačinu.

Vybíráme 22 Kč.

 

 

 

 • Z důvodu špatného počasí jsme museli zrušit Den Země ve Vysokém Mýtě, vybraná částka 22 Kč bude dětem odečtena v měsíci květnu.

 

 • Pozor změna termínu!!

           Den Země ve Vysokém Mýtě již ve středu 26. dubna. Sraz ve škole v 7:00hod.

 

 • Výsledky zápisu do 1.ročníku ZŠ pro školní rok 2017/18

Základní škola a Mateřská škola Řepníky

538 65 , Řepníky 34

 

Zápisu do 1. ročníku naší školy na školní rok 2017/18 se zúčastnilo celkem 8 žáků.

Do  1. ročníku Základní školy a Mateřské školy Řepníky  bylo přijato k základnímu vzdělávání 8 žáků, nikdo nepožádal o odklad školní docházky.

Seznam přijatých žáků pod těmito  registračními čísly:

 ZŠ01/2017

 ZŠ02/2017

 ZŠ03/2017

 ZŠ04/2017

 ZŠ05/2017

 ZŠ06/2017

 ZŠ07/2017

 ZŠ08/2017

 

V Řepníkách dne 13. 4. 2017                                               Mgr. Marie Beranová

                                                                                              ředitelka školy

 

Plán akcí na duben 2017

Pondělí 3. 4.: Velikonoční dílny, setí velikonočního osiva do květináčku, velikonoční zápichy a dekorace. Děti si na Velikonoce odnesou velikonoční výzdobu domů. Vybíráme 20 Kč.

Pondělí 10. 4.: Pečeme beránka a barvíme vajíčka, vybíráme 20 Kč

Čtvrtek 13. 4. – pondělí 17. 4.: Velikonoční prázdniny

Středa 19. 4.: Projektový den: Zdravé zoubky, děti si do školy přinesou zubní kartáček!

Čtvrtek 27. 4.: Den Země ve Vysokém Mýtě: odjezd ráno v 7:13hod, návrat v 10:55hod, vybíráme 22 Kč na autobus. Děti si mohou vzít drobné na útratu. S sebou svačinu a pití!

Čtvrtek 27. 4. v rámci projektu Šablony EU se uskuteční Setkání s rodiči žáků ZŠ na téma: „Vadné držení těla a jeho prevence“, součástí přednášky bude i občerstvení. Poté proběhnou třídní schůzky.


 

 

 

 

 

 

Plán akcí na březen 2017

 • Sférické kino: vybráno 80 Kč, vzhledem k počtu dětí vráceno celkem 134 Kč, tato částka bude ponechána ve třídním fondu a využita na další hodinu vaření.
 • Středa 1. 3.: dopravní výchova teoretická část, zajišťuje Autodrom Vysoké Mýto, proběhne v budově ZŠ od 10:00hod.
 • Pondělí 6. 3. – pátek 10. 3.: jarní prázdniny
 • Středa 15. 3.: půjdeme s dětmi opět vařit, tentokrát si připravíme malé dortíčky, využity finance z třídního fondu + dovybereme 5 Kč.
 • Pondělí 20. 3. od 15:00hod: v rámci projektu Šablony EU se uskuteční Setkání s rodiči žáků ZŠ na velice zajímavé téma „Prevence šikany“, přednášku povede paní Mgr. Lucie Motlová, součástí přednášky bude i občerstvení

 

 • Středa 22. 3.: pozor změna: proběhne Klub zábavných a logických her
 • Čtvrtek 23. 3.: pozor změna: proběhne Čtenářský klub, v rámci kterého se vydáme do Městské knihovny ve Vysokém Mýtě, kde je pro nás připravena interaktivní přednáška na téma: Hurvínek (historie loutky, čtení příběhu, Hurvínek ve filmu). Odjezd autobusem v 11:33 hod z Řepník, příjezd v 14:50 hod. Poté běžně ŠD do 15:30hod. Výlet je pro děti hrazen projektem Šablony EU.
 • Středa 29. 3.: v budově ZŠ přednáška paní Bc. Soni Krátké na téma: Velikonoce – vodění Jidáše, zdarma
 • Pátek 31. 3.: Vysoké Mýto Šemberovo divadlo Brazílie: cestopisná přednáška. Sraz ve škole v 7:00hod, poté společný odjezd autobusem, návrat v 10:55hod, poté výuka dle rozvrhu a ŠD. S sebou svačinu, pití, drobné peníze na útratu.                                                                 Vybíráme 50 Kč vstup + autobus 22 Kč = celkem 72 Kč.

Během března prosíme o zaplacení zálohy na školu v přírodě: 1 000 Kč, poté doplatek 500 Kč během května.
!! Připomínáme sběr pomerančové kůry a papíru !!
 

Plán akcí na únor

 • 3. 2. v pátek: pololetní prázdniny
 • 10. 2. v pátek: v rámci PČ půjdeme s dětmi opět vařit, tentokrát budeme bojovat proti bacilům a umixujeme si zdravé smoothie drinky z různých druhů ovoce, děti si mohou na nápoj přinést lahvičku, vybíráme 15 Kč
 • 13. 2. pondělí: Karnevalový rej ZŠ a ŠD, děti přijdou do školy v maskách: v průběhu dne soutěže, vyhlášení o nejhezčí masku
 • 21. 2. úterý: do naší školy přijede osádka „Mobilního planetária“, s velkou nafukovací kupolí, cena bude upřesněna
 • Pozor změna: 22. 2. ve středu: proběhne Klub logických her, 23. 2. ve čtvrtek: proběhne Čtenářský klub
 • Na druhé pololetí budeme vybírat toaletní papír (minimálně 4 ruličky), papírové kapesníčky (buď běžné, nebo tahací z papírové krabice)
 • Na školu v přírodě budeme celkem vybírat 1 500 Kč, do konce března vybíráme zálohu 1 000 Kč, do konce května doplatek 500 Kč
 • Pokud nám bude i nadále přát mrazivé počasí budeme s dětmi chodit pravidelně bruslit, helma nutná!

 

 

BRUSLENÍ

Děti si do školy přinesou brusle a ochrannou přilbu, v rámci tělesné výchovy a ŠD budeme chodit bruslit na zaledněné hřiště.

 

ČTENÁŘSKÝ KLUB

Pozor změna návštěva Městské knihovny v Luži již tuto středu 18. 1.,

ve středu 25. 1. se hodina Čtenářského klubu nekoná, proběhne běžně ŠD!

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Na druhé pololetí vybíráme 300 Kč – školné družina

 

 

Plán akcí na leden 2017

Čtvrtek 5. 1.: budeme s dětmi péct bezlepkovou tříkrálovou bábovku se zapečenou mincí pro štěstí, vybíráme 10 Kč.

Úterý 17. 1.: divadelní představení ve Vysokém Mýtě O Pračlovíčkovi, vybíráme 22 Kč na autobus + 60 Kč vstupné, celkem 82 Kč.

Sraz ve škole v 7:00hod, poté společný odjezd autobusem, návrat v 10:55hod, poté výuka dle rozvrhu (2., 4., 5. třída) a ŠD.

Úterý 24. 1. od 15:00hod: v rámci projektu Šablony EU se uskuteční Setkání s rodiči žáků ZŠ na téma „Dítě potřebuje hranice“, přednášku povede paní ředitelka Mgr. J. Lacinová ze ZŠ a MŠ Orel, součástí přednášky bude i občerstvení, poté proběhnou třídní schůzky.

Středa 25. 1.: se v rámci Čtenářského klubu opět vydáme do knihovny v Luži, cestovné je dětem hrazeno EU, odjezd: 12:47hod, příjezd: 14:33hod, poté běžně ŠD. Děti donesou do školy vypůjčené knihy.

Úterý 31. 1.: předání pololetního vysvědčení, pololetní prázdniny v pátek 3. 2. 2017

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme zdravotním sestřičkám z Neurologie z Orlickoústecké nemocnice, které dětem věnovaly vánoční čokoládové kolekce.

 

 

VELKÝ ÚSPĚCH NAŠÍ ŠKOLY                                                                                                                                        

 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

 

s potěšením Vám oznamujeme, že kolektiv žáků Vaší školy soutěžící pod názvem Sovičky ve spolupráci s patronem – Mgr. Barborou Paukovou, se stal jedním z výherců v soutěži FIT POMAZÁNKA, kterou pořádala naše společnost pro základní školy v celé České republice, v rámci projektu www.fitkonto.cz. Gratulujeme a tímto pro výherce a školu zasíláme následující soubor výher:

 

robot ETA Gratussino Bravo v hodnotě 5.999,- Kč

sadu pomůcek na vaření do školní kuchyňky/klubu značky TESCOMA v hodnotě 3.000,- Kč

svačinové krabičky a hrnečky pro členy kolektivu a patrona.

Těší nás, že Vaše škola podporuje zdravý způsob výživy, děkujeme. Návrh pomazánky připravený žáky Vaší školu bude zveřejněn na www.fitkonto.cz v záložce recepty.

Blahopřejeme a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

Michal Němec

ředitel

LAKTEA, o.p.s.

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA: Plán akcí prosinec 2016

 

V pondělí 5. 12. 2016 nás ve škole navštíví Mikuláš s čertem.

 

V pondělí 12. 12. 2016 se od 16:00 hodin v kulturním domě koná Besídka pro důchodce. Rodiče se mohou přijít na vystoupení dětí podívat, vzadu v sále nebo na balkóně budou připravené židle. Tato akce je obecní, připravené pohoštění na stolech je určeno pouze důchodcům. Děkujeme za pochopení.

Děti si vyzvednete po vystoupení.

 

Ve středu 21. 12. 2016 se v čase dopoledního vyučování uskuteční vánoční besídka ve škole (bez rodičů), děti si předají dárečky, zazpíváme si koledy, děti si mohou přinést cukroví a drobné pohoštění. Poté proběhne čtenářský klub (13:00 – 14:30hod).

 

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 22. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. (Ředitelské volno: čtvrtek 22. 12., pondělí 2. 1.).

Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.
 

 

Plán akcí na měsíc LISTOPAD!

   

    14. 11. 2016: POZOR ZMĚNA: Čtenářský klub bude výjimečně ze středy 16. 11. přesunut na pondělí 14. 11., důvodem je návštěva Městské knihovny v Luži, odjezd v 12:47hod, návrat v 14:33hod,

poté ŠD do 15:30.

Autobus bude dětem hrazen z peněz EU.

 

    18. 11. 2016: ředitelské volno

    21. 11. 2016: třídní schůzky od 15:00hod

    27. 11. 2016: Vánoční jarmark + zpívání u stromečku

 

    Vybíráme 40 Kč na vánoční dárek pro maminku.

 

Plán akcí na měsíc říjen!

 

     18. 10. 2016: Vysoké Mýto Šemberovo divadlo – Gulliverovy cesty.

Sraz v 7:00hod ve škole, odjezd 7:16hod autobusem, s sebou svačinu a pití.

Vybíráme 50 Kč vstupné + 22 Kč autobus, celkem 72 Kč.

 

     19. 10. 2016: celodenní výlet do Technického muzea v Brně.

Odjezd od školy v 7:00hod. Návrat bude upřesněn, pravděpodobně kolem 15:00hod. S sebou svačinu a pití na celý den!

Vybíráme 50 Kč na vstupné!

Autobus je pro žáky zdarma!

 

26. října a 27. října: PODZIMNÍ PRÁZDNINY

28. října: STÁTNÍ SVÁTEK

 

 

 

 

CELODENNÍ VÝLET

Ve středu 19.10.2016 jedeme na celodenní výlet do Technického muzea v Brně.

Odjezd: 7.00 hodin od ZŠ

Návrat: okolo 15.00 hodin

S sebou: jídlo a pití na celý den (svačina, oběd, svačina) - tento den mají děti ve školní jídelně odhlášenou stravu

Vybíráme: žáci ZŠ: 50,- Kč na vstupné (cesta autobusem je sponzorským darem od firmy Iveco a.s.)

 

 

 

 

V úterý 13.9.2016 jedeme

na celodenní výlet do ZOO v Praze.

Sraz: 7.00 před budovou základní školy

S sebou: jídlo a pití na celý den (případně pláštěnku)

Předpokládaný návrat: okolo 15.00 hodin

Vybíráme: 150,- KČ na vstupné

 

Autobus je zdarma – dopravu zajistil pan Jiráček (dědeček Pavlíka a Péti Shorných z mateřské školy) Moc děkujeme.

 

 

 

  Ve čtvrtek 8.9.2016 se od 15.00 koná INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE.

                                   Třídní schůzky: 8.9.2016 (společná schůzka), 24.11.2016 (konzultace), 27.4.2017 (konzultace)
Podle individuálních potřeb rodičů budou konzultace poskytnuty i mimo tyto termíny.

Pedagogická rada: 29.8.2016, 21.11.2016, 23.1.2017, 24.4.2017, 19.6.2017

ředitelské volno: 18. 11. 2016

                            22. 12. 2016

 

Organizace2016-17.xlsb (10831)

 

 

 

 

 

 

 

Plán akcí na poslední školní týden:

 • Pondělí 27.6. -  Předání učebnic
 • Úterý 28.6. - Celodenní výlet do Luže (bližší informace p.uč. Petránková - ŠD), vybráno 190 Kč
 • Středa 29.6. - Společné opékání špekáčků a hry v lese, odchod od školy v 8.00 hodin, s sebou pláštěnku a pití! Párek, hořčici a chléb zakoupí p.uč. Pauková. Vybráno 21,- Kč.
 • Čtvrtek 30.6. - Slavnostní předání vysvědčení a ukončení školního roku, poté odchod domů nebo do družiny. Družina bude fungovat od 8.30 do 12.30 hodin.

 

 

 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

 

 

13.6. – 17.6.2016

 

Hotel Šerlišský mlýn, Deštné v Orlických horách

www.hotelserlisskymlyn.cz

 

 

Odjezd: Pondělí 13.6.2016 v 8.00 od budovy základní školy Řepníky

Návrat:  Pátek  17.6.2014 okolo 13.30 hodin k základní škole Řepníky

 

Doporučený seznam věcí na cestu: (do autobusu): oblečení přiměřené počasí (tepl. soupravu, triko, případně mikinu), kšiltovku, boty do terénu (spor. boty)

Do batůžku: svačinu a pití na cestu, pláštěnku, kapesníky

 

S sebou do podepsaného zavazadla doporučujeme:

 • hygienické potřeby (mýdlo, kartáček + pasta, sprch. gel, šampón), hřeben, toal. papír), ručník, opal. krém, repelent proti komárům a klíšťatům, balík pap. kapesníků
 • dostatečné množství spodního prádla a ponožek, 1x punčochy, plavky
 • holínky, přezůvky, sandále
 • 2x lehčí bunda, 2x tepláky, 2x mikina, svetr nebo teplejší mikina, 5x tričko, 2x kraťasy, pyžamo, pytel nebo taška na špinavé prádlo, kšiltovka nebo čepice
 • společenskou hru, pexeso, knížku, omalovánky, pastelky

      - kostým pračlověka

 

Před odjezdem vybereme:

 • kartičku zdravotní pojišťovny
 • potvrzení o alergiích, případně léky, prohlášení rodičů o zdravotním stavu dítěte a bezinfekčnosti

 

Doporučujeme:

 • všechny věci dětem označit stejnou značkou nebo písmenem

 

ZA DRAŽŠÍ A CENNÉ VĚCI NERUČÍME, NÁVŠTĚVY ANI MOBILNÍ TELEFONY NEDOPORUČUJEME, INFORMACE PODÁVÁME NA TEL. ČÍSLE: 605018638, NA SMS NEODPOVÍDÁME!!!

 

PLÁN AKCÍ NA KVĚTEN ZŠ

 • Čtvrtek 5. 5. – sběr starého papíru
 • Úterý 10. 5. – besídka pro maminky od 15:00hod v ZŠ
 • Pondělí 16. 5. - přednáška s projekcí Filipíny ve Vysokém Mýtě: sraz v 7:00 hod ve škole, s sebou svačinu. Vybíráme 22 Kč na autobus + 60 Kč vstupné
 • Pondělí 23. 5. – výukový program o dravcích od 10:00hod v ZŠ, vybíráme 35 Kč
 • Pondělí 30. 5.  – divadelní představení v MŠ, od 10:30hod, vybíráme 30 Kč

 

Ve středu 27. dubna 2016 pojede 4. a 5. třída na DOPRAVNÍ  HŘIŠTĚ do Vysokého Mýta, sraz je v 7:00hod ve škole, s sebou svačinu a CYKLISTICKOU HELMU!!! Vybíráme 22 Kč na autobus.

 

Ve středu 20. dubna 2016 pojedeme na DEN ZEMĚ do Vysokého Mýta, sraz je v 7:00hod ve škole, s sebou svačinu a drobné na útratu. Vybíráme 22 Kč na autobus.

 

Besídka pro maminky se uskuteční v úterý 10. května 2016 od 15:00hod v budově ZŠ.  Všichni jsou srdečně zváni.

 

 

V pondělí 21.3.2016 jedeme na výlet do Pardubic na akci Velikonoce na zámku.
Odjezd: 7.30 od ZŠ
S sebou: jídlo a pití na celý den
Předpokládaný návrat : kolem 13.00
Vybíráme: 40,- Kč na velikonoční tvoření

Vstupné zdarma

Autobus zdarma zajistil Krajský úřad v Pardubicích, oddělení kultury a památkové péče

 

V pátek 11. března - přednáška s projekcí Thajsko ve Vysokém Mýtě: sraz v 7:00 hod ve škole, s sebou svačinu. Vybíráme 22 Kč na autobus + 50 Kč vstupné.


 

 

 

Základní škola vyhlašuje ve dnech 21. a 22. 12. 2015 z provozních důvodů ředitelské volno. Obě budovy základní a mateřské školy budou od 21. 12. do 3. 1. uzavřeny.

 

 

V úterý 10.11.2015 se od 15.00 hodin koná rodičovská schůzka.

V pondělí 16.11.2015 je ZŠ uzavřena - ŘEDITELSKÉ VOLNO. V úterý 17.11.2015 je STÁTNÍ SVÁTEK.

 

V úterý 20.10.2015 proběhne od 8.30 hodin kouzelnické představení pro ZŠ i MŠ.

Vybíráme: 40,- / žákaVíce zde:https://msrepniky.webnode.cz/news/kouzelnicke-predstaveni/

V úterý 20.10.2015 proběhne od 8.30 hodin kouzelnické představení pro ZŠ i MŠ.

Vybíráme: 40,- / žákaVíce zde:https://msrepniky.webnode.cz/news/kouzelnicke-predstaveni/

V úterý 20.10.2015 proběhne od 8.30 hodin kouzelnické představení pro ZŠ i MŠ.

Vybíráme: 40,- / žákaVíce zde:https://msrepniky.webnode.cz/news/kouzelnicke-predstaveni/

KOUZELNICKÉ PŘEDSTAVENÍ


V úterý 20. 10. 2015 proběhne kouzelnické představení pro MŠ a ZŠ, vybíráme 40 Kč.

ZŠ - DIVADLO VE VYSOKÉM MÝTĚ

Ve čtvrtek 20.11.2014 jedou děti ze ZŠ do divadla ve Vysokém Mýtě na představení Nosáčkova dobrodružství.Více zde:https://msrepniky.webnode.cz/news/zs-navsteva-divadla-ve-vysokem-myte/

Ve čtvrtek 20.11.2014 jedou děti ze ZŠ do divadla ve Vysokém Mýtě na představení Nosáčkova dobrodružství.Více zde:https://msrepniky.webnode.cz/news/zs-navsteva-divadla-ve-vysokem-myte/

V pondělí 26. 10. 2015 pojedou děti ze ZŠ do divadla ve Vysokém Mýtě na představení „O Mikešovi“, vybíráme 45 Kč.

 

Ve čtvrtek 1.10.2015 jedeme na

 

celodenní výlet do Dinoparku a Zoo ve Vyškově

Sraz: 6.45 v MŠ

Odjezd: v 7.00 hodin

Předpokládaný návrat: 15.00 – 15.30 hodin

Vybíráme: 150,- Kč ( 110,- vstupné do ZOO i Dinoparku + 40,- Kč na útratu)

S sebou: jídlo a pití na celý den, pláštěnka

 

Aktuality ZŠ

 Zápis do 1. ročníku 2015/16

 •  Do 1. roč. ZŠ byli přijati 3 žáci

 reg. číslo: 01/2015

                  02/2015

                  03/2015

 

V Řepníkách dne 27. 1. 2015       Mgr. Marie Beranová

                                                      ředitelka školy

 

 

 • Dne 5.12.2014 navštíví základní školu Mikuláš s čertem.
 • V úterý 9.12.2014 se v MŠ koná opět besídka pro důchodce. Začátek bude v 15.30 hodin, své děti si můžete vyzvednout ve školní družině okolo 16.30 hodin.
 • Od 22.12.2014 do 5.1.2015 jsou VÁNOČNÍ PRÁZDNINY.

 

Od 10.10.2014 je změna v třídnictví u 4. a 5. ročníku. Třídní učitelkou je nyní paní učitelka Marie Novotná.

Na první pololetí vybíráme 400,- / žáka na sešity, učebnice a výtvarné pomůcky.