O nás

 

Z HISTORIE ŠKOLY

Mateřská škola v Řepníkách byla založena v roce 1946. Byla v provozu pouze čtyři roky. K jejímu následovnému otevření došlo v roce 1953. V současnosti sídlí v budově z roku 1980.

Od roku 2003 je součástí Základní školy a Mateřské školy Řepníky.

 

SOUČASNOST

Areál mateřské školy je dostatečně prostorný. Přiléhající zahrada s terasou dětem umožňuje dostatečný pobyt na čerstvém vzduchu po celý rok.

Mateřská škola má jednu (věkově smíšenou) třídu. Navštěvují ji děti ve věku od 2,5 do 6 let ( v případě odkladu školní docházky do 7 let). Věkově smíšená třída umožňuje vést děti k vzájemné ohleduplnosti, spolupráci a vlastní samostatnosti, výhodou je také vzájemná docházka sourozenců do jedné třídy MŠ.

Maximální kapacita MŠ je 25 dětí.

Provoz mateřské školy vzájemně spojuje děti, rodiče i pedagogické pracovníky, kteří se dětem celodenně věnují během jejich pobytu v mateřské škole. Koncepčně je v současné době vytvářena mateřská škola tzv. ,,rodinného typu“.

V budově mateřské školy byla vybudována školní jídelna a kuchyň, která slouží pro mateřskou školu i pro žáky základní školy. Její maximální kapacita je 50 strávníků.

PRACOVNÍCI ŠKOLY

Ředitelka ZŠ a MŠ: Mgr. Marie Beranová

Vedoucí učitelka MŠ a zástupkyně ředitelky: Monika Bezdíčková, DiS.

Učitelka MŠ : Jaroslava Petránková

 

 

Administrativní pracovnice ŠJ: Monika Bezdíčková,DiS.

Kuchařka: Jaroslava Kynclová

Školnice a uklízečka: Jana Morávková